Stäng

2021-09-22

Under sommaren 2021 har vi bedrivit ett projekt med ”omställningsbidrag för dig som drabbats ekonomiskt av Covid-19” från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets syfte har varit att med hjälp av nytt grafiskt material kunna marknadsföra både platsen som helhet samt de förändringar som vi genomför i vårt aktivitetsutbud som ett led att locka nya kundgrupper under pandemin.