Stäng

Bokningsvillkor 

 

När blir din bokning bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl oss som för gästen så snart vi bekräftat bokningen och gästen inom 3 dagar betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

 

När ska gästen betala?

Gästens betalning för boendet ska vara oss tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Vi har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelse (anmälningsavgift).

För boende som bokas 30 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 1000 kr vara oss tillhanda inom 3 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före ankomst. För boende som bokas 29-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris vara oss tillhanda bokningsdagen, endast bankgiro accepteras.

 BG 3044 24 611 00.

Viktigt att gästens namn och bokad vistelsetid (veckonummer) syns på inbetalningen.

 

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikvid är oss tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid bektraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

 

Avbokning av boende.

  • För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst återbetalas hela beloppet.
  • För boende som avbokas 59-30 dagar före ankomst behåller vi anmälningsavgiften.
  • För boende som avbokas 29-0 dagar före ankomst behåller vi 100% av kostnaden för boendet.